Vergoeding

Psychologiepraktijk De Molen heeft een contract met de meeste verzekeraars in Nederland afgesloten. Ze zijn:

 

DSW zorgverzekeraar, Stad Holland zorgverzekeraar, InTwente zorgverzekeraar, CZ-OHRA-Delta Lloyd

IZZ zorgverzekeraar, IZA zorgverzekeraar, Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg,

Zilveren Kruis Achmea Zorgverzeringen, OZF Achmea Zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, Avero Achmea Zorgverzekeringen, Nedaco B.V./Caresco B.V., IAK Volmacht B.V., Aevitae B.V., Turien&co. Assuradeuren.

PNO zorg, VvAA zorgverzekering, ONVZ zorgverzekeraar, De Amersfoortse Verzekeringen, DITZO zorgverzekering, BeterDichtbij, Salland Zorgverzekeringen, Hollandzorg, Energiek, Salland ZorgDirect, Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar, Caresco (ASR ziektekosten), IAK Volmacht (ASR Ziektekosten), Aevitae (ASR ziektekosten), Turien&Co (ASR ziektekosten.

 

Om onduidelijkheden te voorkomen wordt u geadviseerd om van te voren contact op te nemen met de zorgverzekeraar, zodat u weet wat u vergoed krijgt. 

 

Om de behandelingen vergoed te krijgen heeft u altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig.

 

Bij het invoeren van de nieuwe Zorgwet in januari 2014 is bepaald dat er voortaan met zorgzwaartepakketten wordt gewerkt wanneer een behandeling voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking komt,.
Er wordt dus niet meer per consult gerekend maar
per zorgzwaartepakket.

 

De zorgzwaartepakket heeft een zorgproduct. Op basis van de ernst van de klachten wordt er een zorgproduct vastgesteld.

 

Door de overheid zijn vier  zorgprodukten vastgesteld. Dit zijn : kort, middel, intensief en chronisch. De verzekeringsmaastchappij betaalt de kosten van het zorgproduct van uw polisgeld. U kunt op deze website onder het kopje kwaliteitsstatuut de volledige lijst met gecontracteerde zorgverzekeraars bekijken.

 

De toegepaste blended behandelwijze waar de behandeling wordt gecombineerd met e-health modules die thuis gevolgd kunnen worden zijn ook door de zorgverzekeraar vergoed.

 

Het aantal sessies dat vergoed wordt is afhankelijk van de keuze van het produkt en zal tussen de 5 en de 12 sessies liggen.

 

Dit betekent dat ook indien u de behandeling voortijdig onderbreekt, het volledige bedrag in rekening wordt gebracht.

 

 

 

Welke klachten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed ?

Klachten zoals partner-relatieproblematiek, ouder-kindrelatieproblematiek en arbeidsgerelateerde klachten zijn uitgesloten voor vergoeding. Bij de laatste categorie ligt de zorgplicht bij de werkgever. U kunt uw werkgever hier op wijzen.

 

Wanneer uw klacht niet voor vergoeding in aanmerking komt kunt u toch behandeling volgen. De kosten worden dan per consult bij u in rekening gebracht.

 

De kosten van de behandeling vindt u onder Tarieven

 

 

Inloggen
psychologiepraktijkdemolen.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!