Tarieven

 

Met ingang van 2014 is geen eigen bijdrage per gesprek meer verschuldigd. Wel moet u rekening houden met het feit dat de gesprekken ten laste komen van uw eigen risico. Kijk aub in uw polisvoorwaarden wat uw eigen risico bedraagt. In 2021 is het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering €385. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar.

 

Door de overheid worden de volgende vier zorgprodukten vastgesteld: kort, middel, intensief en chronisch.

Er is geen sprake meer van een tarief per gesprek.

Behandelingen worden per zorgzwaartepakket gedeclareerd. Het zorgzwaartepakket hangt af van de diagnose, de ernst van de klachten en de persoonlijke omstandigheden. In het intakegesprek wordt o.a. besproken hoe lang de behandeling zal duren en of uw klachten onder verzekerde zorg vallen. De drie verschillende zorgzwaartepakketten zijn:

- Basis GGZ Kort =  2 tot 5 gesprekken

- Basis GGZ Middel = 5 tot 8 gesprekken

- Basis GGZ Intensief =  8 tot 12 gesprekken

 

Psychologiepraktijk De Molen brengt hiervan een percentage tussen 80%-100% in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die de praktijk met uw zorgverzekeraar hebben. De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij uw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan de praktijk zal vergoeden. De keuze voor deze zorgprodukten hangt samen met de ernst van de klachten. De verzekeringsmaastchappij betaalt deze kosten van uw polisgeld.

 

 

Tarieven 2021

De tarieven 2021 zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2021. De tarieven zijn zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en kunnen per zorgverzekeraar iets afwijken. Elk van deze prestaties omvat het geheel van activiteiten en zorg, passend bij het cliëntprofiel.

 

De maximumtarieven voor de prestaties in de gb-ggz voor 2021 zijn:

 

code

prestatie

maximumtarief, vastgesteld door NZa

180001

kort

522,13

180002

middel

885,01

180003

intensief

1434,96

180004

chronisch

1380,49

 

Onvolledig Behandeltraject

De prestatie Onvolledig behandeltraject wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

 

Overig niet-basispakket zorg consult (OVP)

Een aantal type behandelingen wordt niet meer vergoed vanuit het basispakket. Wanneer uw klacht niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u toch behandeling volgen.

Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek zijn uitgesloten van vergoeding.

Deze behandeling zult u zelf moeten betalen (genaamd: OVP). De kosten van deze behandeling bedragen € 114,41 per sessie met een aaneengesloten tijdspanne van 

60 minuten per consult, inclusief indirecte tijd.

 

Bovenstaande bedragen zijn geadviseerd door de NederlandseZorgautoriteit (NZa).

 

 

Zelf betalen?
Mocht u de behandeling die binnen verzekerde zorg valt niet via uw zorgverzekeraar willen declareren maar zelf willen betalen dan gelden dezelfde prestaties van het systeem in de Generalistische Basis GGZ. Hierbij worden de maximumtarieven van de NZa gehanteerd.

 

 

Directe en Indirecte Tijd

Het aantal sessies dat berekend wordt is afhankelijk van de keuze van het produkt en zal tussen de 5 en de 12 sessies liggen.Een consult heeft een duur van 45 minuten met directe tijd en zijn vrijgesteld van btw.

 

Directe tijd is de behandeltijd die uw behandelaar besteedt aan direct contact met u (gesprekken, contacten per e-mail en telefoon). Naast deze directe tijd, is er ook sprake van indirecte tijd.

Indirecte tijd is de tijd die uw behandelaar bijvoorbeeld besteedt aan de voorbereiding van het gesprek met u, het schrijven van een verslag naderhand, overleg met uw huisarts, het maken van rapportages, uitwerken van uw testmateriaal, intervisie etc. Deze indirecte tijd is tevens onderdeel van uw behandeling. Daardoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar.

 

Een afspraak afzeggen of een niet nagekomen afspraak

Indien u verhinderd bent voor een afspraak kunt u dit minimaal 24 uur van tevoren afbellen op telefoon nummer 06-409 609 30 en aan de praktijk door te geven anders is de praktijk genoodzaakt, een declaratie van 50 euro te versturen, welke niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloggen
psychologiepraktijkdemolen.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!