Kwaliteitsstatuut Praktijk

Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut Psychologiepraktijk De Molen

 

Het goedgekeurd kwaliteitsstatuut van de praktijk kunt u hier downloaden.

 

Behandeleffect en Clientervaringen

Het behandeleffect en de clientervaringen m.b.t. het therapeutische contact worden door een CQI Clienttevredenheids index gemeten  De praktijk hecht veel waarde aan feedback van de cliënten. Daarom wordt cliënten bij beëindiging van de behandeling gevraagd een cliënttevredenheidssvragenlijst in te vullen, de Consumer Quality Index (CQI). Dit is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst waarmee wordt achterhaald wat cliënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening en aan de mate waarop u zich geholpen voelt. Dit draagt uiteraard bij aan de verbetering van de kwaliteit van de behandeling.

Hieronder vindt u de gemiddelde cijfers van 2021, 2020, 2019 en 2018.

 

Cliënttevredenheid 2021

 

 

Cliënttevredenheid 2020

 

Cliënttevredenheid 2019

 

 

 

 

 

De praktijk streeft er naar dat op alle punten waar uw mening over wordt gevraagd minimaal een gemiddelde score van 3,75 wordt behaald. Is dit niet het geval dan geven we daar extra aandacht aan. In 2019 is er extra aandacht geweest om tijd in te ruimen binnen de behandeling voor het goed voorlichten van patiënten over het samen beslissen binnen de behandeling (4,25 in 2018) en de mogelijkheid uw naasten te betrekken bij de behandeling (4,09 in 2018)
In 2019 zal er opnieuw aandacht besteed worden aan de mogelijkheid van het betrekken van naasten en over de informatie over de medicatie door hier specifieke vraag voor op te stellen bij de indicatiestelling. Er zal nog nog meer zorg gedragen worden over vragen betreft uw gezondheid die op de klachtenlijst en eventuele aanvullende vragenlijsten voorkomen, die u bij aanvang en afronding invult.

Cliënttevredenheid 2018

Resultaten Consumer Quality Index 2018

 

  Schaalscore Cliëntscore
Schaal Minimaal Maximaal Gemiddeld Gemiddeld (%) Std. Deviatie
Bejegening (1-5) 1,00 5,00 4,64 92,73 0,74
Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 1,00 5,00 4,55 90,91 0,78
Samen beslissen (1-5) 1,00 5,00 4,25 85,00 0,73
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) 1,00 5,00 4,09 81,82 1,56
Uitvoering behandeling (1-5) 1,00 5,00 4,45 89,09 0,89
Informatie over medicatie (1-5) 1,00 5,00 5,00 100,00 0,00
Informatie over vragenlijsten (1-5) 1,00 5,00 4,88 97,50 0,33
Rapportcijfer (0-10) 0,00 10,00 8,55 85,45 1,37
Gezondheid (1-5) 1,00 5,00 3,36 67,27 0,77

 

  Cliëntscore
Schaal Gemiddeld Gemiddeld (%) Std. Deviatie
Functioneren 100,00 100,00 0,00
Bejegening 81,25 81,25 0,00
Informatie over de behandeling 100,00 100,00 0,00
Deskundigheid van de hulpverlener 100,00 100,00 0,00
Informatie over cliëntenrechten 100,00 100,00 0,00
Bereikbaarheid 100,00 100,00 0,00
Keuzemogelijkheid 75,00 75,00 0,00
Informatie over medicatie 66,67 66,67 0,00
Informatie tussen behandelaars 100,00 100,00 0,00
Behandelaars op een lijn 58,33 58,33 0,00
Waardeoordeel behandeling 80,00 80,00 0,00


Inloggen
psychologiepraktijkdemolen.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!