In geval van crisis

Buiten  kantoortijden is er geen sprake van continue

bereikbaarheid van de behandelaar.

Voor de eigen cliënten is de behandelaar in dringende gevallen bij uitzondering bereikbaar.
 

Psychologiepraktijk De Molen valt  binnen de Generalistische basis GGZ zorg en de basis GGZ is niet bedoeld voor crisisopvang.

Neem daarom in geval van acute ernstige problematiek contact op met de eigen of dienstdoende huisarts. Deze kan zo nodig de crisisdienst inschakelen.

 

In de avonduren, in het weekend en in noodsituaties kunt u contact opnemen met

De Huisartsenpost in Delft

telefoonnummer : 015- 251 19 30

 

Inloggen
psychologiepraktijkdemolen.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!