Behandelaar en Praktijk

Behandelaar en de praktijk

De behandeling wordt door mij, Mw. drs N. Bandukwalla-Pruisken, gegeven.

Ik ben eerstelijnspsycholoog, GZ, BIG geregistreerd en transcultureel psycholoog.

In mijn praktijk behandel ik mensen met uiteenlopende psychische problemen. De behandeling wordt in het Nederlands en in het Engels gegeven.

U kunt bij de praktijk terecht voor behandeling binnen de Generalistische basis GGZ.

 

Ik zorg ervoor dat ik op de hoogte blijf van de nieuwe ontwikkelingen in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) door regelmatig de website www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl te bekijken om op een zorgvuldige manier zorg te kunnen blijven bieden.’

 

Het doel van de praktijk

Psychologiepraktijk De Molen is gericht op het herstel van het evenwicht in het psychisch en sociaal functioneren van de patiënt in de leef- woon- en werksituatie.

Daar waar volledig herstel van dit evenwicht niet mogelijk is, richt de praktijk zich op het verbeteren en dragelijk maken van de situatie.

 

Mw. drs N. Bandukwalla-Pruisken is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is gevisiteerd in 2019 op basis van

de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar.’

 

 

 

 

Persoonsgerichte Zorg

GGZ zorg is voortdurend in ontwikkeling. Landelijk zijn er zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten. Psychologiepraktijk De Molen heeft de zorgstandaarden angstklachten en angststoornissen, depressieve stoornissen, somatisch onvoldoende lichamelijke klachten en de zorgstandaard aanpassingsstoornis (inclusief overspanning en burn-out) in haar behandelingen geïntegreerd. 

In de praktijk wordt gewerkt volgens de generieke modules zelfmanagement, E-health,  samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek en de landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basisGGZ en gespecialiseerde GGZ. 

Voor meer informatie over wat dit voor u betekent, kunt u kijken op www.thuisarts.nl

 

 

Inloggen
psychologiepraktijkdemolen.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!